Edició 21 i 22 d'abril de 2006

Espais permanents

NOW transforma el vestíbul del CCCB en un espai de coneixement, un espai convivencial de trobada, un espai d'estímuls on el visitant és receptor i emissor simultàniament.

 • Consultes i Descàrregues

  Consultes i Descàrregues és un espai de diàleg entre els grups, col.lectius i institucions vinculats al CCCB.

  Arxius Openserver - Platoniq

  El col·lectiu Platoniq, guanyador del segon premi del festival internacional d'art electrònic Transmediale 06 de Berlín , fa una demostració de com les tecnologies i els processos es poden relacionar en un circuit que va des de la producció de continguts d'àudio fins a la descàrrega d'arxius d'Internet, que inclou escoltar, seleccionar individualment i distribuir els programes lliurement. Per a la primera manifestació NOW , Platoniq ha preparat una programació de ràdio FM i en línia , que inclou obres i documents dels arxius d' Openserver amb les temàtiques ràdio sindicat, audiofanzine , coop city i open source radio.

  Arxius Sonoscop - Orquestra del Caos

  Selecció de l'arxiu Sonoscop sobre un segment de l'espectre electromagnètic que, sense ser audible, té una importància especial per a la creació sonora: les ones de radiomicroones. La selecció està integrada per tres tipus de treballs basats en el procés de descodificació digital que permet fer-los audibles. Obres artístiques pensades per a la radiodifusió, com les que han creat Ernst Jandl, Roz Cheney, Steve Roden o Darren Copeland; treballs artístics basats en el tractament digital de sons procedents de les microones, com els de Tod Dockstader, Disinformation, Javier Ariza i Stephen McGreevy, i també una mostra dels sons generats per la recerca astronòmica, amb material provinent de la NASA, del Marshall Space Flight Center de Huntsville i del projecte Cassini RPWS.

 • L'Espectre Electromagnètic

  NOW converteix l’espectre electromagnètic en una gran metàfora (o matriu semàntica) que actua com a condensadora de continguts i que facilita la comunicació i la recepció del projecte.

  Atlas de l'espectre electromagnètic
 • Biblio-Punts

  Una selecció de la bibliografia disponible sobre les temàtiques que s’activen a la plataforma NOW.

  Selecció bibliogràfica
 • Container de Paradigmes (CdP)

  Quines experiències, creences i valors afecten la teva forma de percebre la realitat i com respons davant d’aquesta percepció?

  Paradigmes