Espais permanents

Container de Paradigmes (CdP)

Quines experiències, creences i valors afecten la teva forma de percebre la realitat i com respons davant d’aquesta percepció?

NOW incorpora una selecció de nous paradigmes en els àmbits científic, econòmic, polític, educatiu, artístic i espiritual i t'invita a formular les teves pròpies idees sobre aquest procés.

El terme paradigma va ser introduït per l'historiador de la ciència Thomas S. Kuhn en la seva influent obra The Structure of Scientific Revolutions [L'estructura de les revolucions científiques] (1962). En assajos posteriors, el mateix Kuhn admetia la "plasticitat excessiva" que el terme havia adquirit, però la veritat és que, a pesar de les controvèrsies que pot haver provocat en la comunitat científica i de l'ús i abús que se n'ha fet en els àmbits més diversos, la noció de paradigma és una eina que permet aclarir i sintetitzar el procés de canvis complex en què ens trobem immersos.

 

Paradigmes

 • Patxi Barrios
  5.6.08
  Paradigma nou:
  Contrapublicitat
  Paradigma vell:
  Publicitat
 • Thereza Cristina Antures Jatobá
  5.6.08
  Paradigma nou:
  Pensamiento:
  visión – holística
  pasado – futuro

  Línea del tiempo
  Paradigma vell:
  Pensamiento:
  visión – cartesiana
  pasado – presente – futuro
 • Jorge Hernández Cerda
  5.6.08
  Paradigma nou:
  - Internet portátil, 2.0, móvil, con estándares y eficiente.
  Paradigma vell:
  - Internet estacionaria, 1.0, sedentaria e ineficiente.
 • Héctor Eduardo Robledo Mejía
  5.6.08
  Paradigma nou:
  El pensamiento está hecho de memoria, es reciclable, anticuario, en función del sentido, de la afectividad
  Paradigma vell:
  El pensamiento debe estar basado en las nuevas tendencias, para el consumo y solución de problemas urgentes
Vols enviar-nos algun paradigma? Vols enviar-nos algun paradigma?