El projecte NOW

Now és un projecte focalitzat en les transformacions científiques, tecnològiques, artístiques, socials i espirituals que estan tenint lloc en l'inici del segle XXI. Un procés d'investigació, creació i difusió que pretén reunir diferents agents locals i internacionals implicats en les accions i alternatives que promouen un canvi de paradigma en la societat de la informació i el coneixement i en les cultures globalitzades.

NOW no respon a un format específic i es pot entendre com una plataforma de treball amb diversos objectius:
• Reflexionar sobre el present establint una distància crítica respecte als estils de manipular la tradició i la memòria, així com respecte a les utopies que situen la societat perfecta en algun lloc distant del futur històric.
• Explorar des de nous enfocaments les produccions culturals i facilitar una síntesi generalista dels paradigmes emergents en diverses àrees temàtiques.
• Convertir l'espectre electromagnètic en una matriu semàntica que actuï com a condensadora de continguts i afavoreixi la comunicació i recepció del projecte.
• Potenciar el diàleg entre els grups, col.lectius i institucions vinculats al CCCB, amb noves modalitats de creació i participació.

El present continu

Aquest instant inaprensible que anomenem present és un tema que afecta a la nostra concepció de la vida i del món. Té ramificacions filosòfiques, científiques, artístiques, socials, polítiques i espirituals. NOW no pretén negar l'existència del temps, però sí cridar l'atenció sobre els mecanismes de regressió i projecció que segueixen influint en la nostra cultura.

La intensa dinàmica de canvis simultanis que afecten actualment al planeta Terra i a les espècies que hi habiten no deixa gaire marge per a la postergació o la nostàlgia. La sonda del present potser serveixi per explorar des de noves perspectives les produccions culturals i també pot facilitar una síntesi generalista dels nous paradigmes emergents.

L'espectre electromagnètic

La metàfora que unifica

NOW converteix l'espectre electromagnètic en una gran metàfora (o matriu semàntica) que actua com a condensadora de continguts i que facilita la comunicació i la recepció del projecte. La gamma de freqüències provocada pels camps electromagnètics -des de les radiacions més baixes, que no alteren l'estructura de la matèria, fins a les més altes, que la modifiquen substancialment- permet una tematització innovadora i, alhora, es pot convertir en un instrument expressiu de primer ordre.

La majoria dels temes tractats en aquest projecte està vinculada a una franja de l'espectre electromagnètic: el gran territori de la realitat invisible, ja en part colonitzat, i al mateix temps, terra incognita encara inexplorada.