Edició 21 i 22 d'abril de 2006

Programa

Programació dia a dia de les activitats d'aquesta edició de NOW.

Cada dia

Dijous 22 d'abril, obert de les 17 h a les 21.30 h
Divendres 23 d'abril, obert de les 11 h a les 21.30 h

Contenidor de paradigmes (cdp)
NOW incorpora una selecció de nous paradigmes en els àmbits científic, econòmic, polític, educatiu, artístic i espiritual, i t'invita a formular les teves pròpies idees sobre aquest procés.

Biblio-punts
Llibres per entrar en contacte amb les teories, els desafiaments i les accions d'una cultura en què art i ciència, tecnologia i humanitats han d'aprendre a evolucionar en sintonia permanent.

L'espectre electromagnètic
La metàfora que unifica: la majoria dels temes tractats en aquest projecte estan vinculats a una franja de l'espectre electromagnètic, que d'aquesta manera es converteix en una metàfora del projecte.

Consultes i descàrregues
Arxius Sonoscop - Orquestra del Caos
Arxius Openserver - Platoniq
NorthSouthEastWest - en col·laboració amb el British Council