Edició 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 2007

Jonah Brucker-Cohen. Václav Cilek. Honor Harger. Pierre Humeau. Steve Lambert. Armin Medosch. William J. Mitchell. Joan Rieradevall. Richard Sennett. Vandana Shiva. Alex Steffen.

En aquesta quarta edició s'exploren tres dimensions de la nova condició urbana: la conquesta de l'espai radioelèctric, la recuperació de l'espai públic i la ciutat com a desafiament ecològic. Els canvis que s'acosten en la gestió de la societat digital, la resistència davant d'una ciutat despolititzada, i el repte d'una urbanitat sostenible conformen tres processos interconnectats que requereixen el coneixement, la creativitat i el compromís d'un nombre creixent de ciutadans.

Temes i activitats en aquesta edició

Galeries d'imatges