Espais permanents

Biblio-Punts

Una selecció de la bibliografia disponible sobre les temàtiques que s’activen a la plataforma NOW.

Una guia de lectura singular per conèixer a fons els canvis provocats per les revolucions de la física quàntica, la cibernètica i la biologia molecular. Llibres per entrar en contacte amb les teories, els reptes i les accions d'una cultura en què art i ciència, tecnologia i humanitats han d'aprendre a evolucionar en sintonia contínua.

Amb la col.laboració d'Editorial Kairós, Traficantes de Sueños, Colección Metatemas, Tusquets Editores, Editorial Melusina, Icaria Editorial, Ediciones Paidós, Gedisa Editorial, Editorial Pre-Textos, Libros del Lince, Random House Mondadori, Institut del Territori-Edicions Tres i Quatre, Montesinos, Fundació Terra, Anaya, Espasa-Calpe, Planeta, Akal i Editorial Siglo XXI.

Consulta la selecció bibliogràfica