Skip to main content

Jordi Casassas

Jordi Casassas (Barcelona, 1948). Doctorate in Contemporary History from the University of Barcelona (1977). He is currently Professor of the subject at the same university. Head of the Lluís Companys Chair for Human Rights (University of Barcelona). Principal researcher in the Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals and editor of the group's journal, Cercles. Revista d'Història Cultural. Joint editor of the Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català (Diputació de Barcelona - Ed. de la Magrana; 30 volumes, 1983-1994). General advisor to the work Història. Política. Societat i Cultura dels Països Catalans (Ed. Enciclopèdia Catalana; 12 volumes, 1993-2000). Member of the Advisory Committee of the Institut Cambó (Barcelona). Advisor to the History Collection of Editorial Ariel.

He has contributed to the country's main journals as well as publishing in the region of twenty books, focusing particularly on the political and cultural history of contemporary Catalonia. These titles include:

La configuració del sector intel·lectual-professional (1978);
Jaume Bofill i Mates (1878-1933) (1980);
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) (1983);
L'Ateneu Barcelonès. Dels seus orígens als nostres dies (1986);
Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-1920) (1989);
Entre Escil·la i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX (1990); Prat de la Riba i 'La Nacionalitat Catalana' (1993);
L'època dels nous moviments socials (1900-1930) (1995);
El futur del catalanisme, in collaboration with J. Termes (1997);
Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), co-ordinator (1999);
Francesc Pi i Margall (1824-1901), Intel·lectual i polític federal, in collaboration with A. Ghanime, (2001);
Introducció als grans temes cambonians (2001), and Lluís Companys i la seva època, co-ordinator (2002).

Publications

Has participated in

1899 - 1988. Tarradellas or the importance of memory