Ves al contingut principal

Jordi Casassas

Jordi Casassas (Barcelona, 1948). Doctorat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (1977). Actualment catedràtic de la mateixa especialitat i a la mateixa Universitat. Responsable de la Càtedra Lluís Companys de Drets Humans (Universitat de Barcelona). Investigador principal del Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals i director del seu portaveu "Cercles. Revista d'Història Cultural". Codirector de la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català, Diputació de Barcelona - Ed. de la Magrana (30 volums, 1983-1994). Assessor general de l'obra Història. Política. Societat i Cultura dels Països Catalans (Ed. Enciclopèdia Catalana, 12 volums, 1993-2000). Membre del Comitè Assessor de l'Institut Cambó (Barcelona). Assessor de la col·lecció d'Història de l'Editorial Ariel.

Ha publicat en les principals revistes del país així com una vintena de llibres, especialment sobre la història política i cultural de la Catalunya contemporània. Entre els títols principals es poden destacar:

La configuració del sector intel·lectual - professional (1978);
Jaume Bofill i Mates (1878-1933) (1980);
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) (1983);
L'Ateneu Barcelonès.Dels seus orígens als nostres dies (1986);
Intel.lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-1920) (1989);
Entre Escil.la i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX (1990);
Prat de la Riba i "La Nacionalitat Catalana" (1993);
L'època dels nous moviments socials (1900-1930) (1995);
El futur del catalanisme, en col·laboració amb J. Termes (1997);
Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), coordinador (1999);
Francesc Pi i Margall (1824-1901) Intel·lectual i polític federal, en col·laboració amb A. Ghanime, (2001);
Introducció als grans temes cambonians (2001);
Lluís Companys i la seva època, coordina (2002).


Publicacions

Ha participat en