Pasar al contenido principal

Jordi Casassas

Jordi Casassas (Barcelona, 1948). Doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona (1977). Actualmente catedrático de esta especialidad en la misma universidad. Responsable de la Cátedra Lluís Companys de Derechos Humanos (Universidad de Barcelona). Investigador principal del Grupo de Estudios de Historia de la Cultura y de los Intelectuales y director de su portavoz "Cercles. Revista d'Història Cultural". Codirector de la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català, Diputación de Barcelona - Ed. de la Magrana (30 volúmenes, 1983-1994). Asesor general de la obra Història. Política. Societat i Cultura dels Països Catalans (Ed. Enciclopèdia Catalana, 12 volúmenes, 1993-2000). Miembro del Comité Asesor del Instituto Cambó (Barcelona). Asesor de la colección de Historia de la editorial Ariel.

Ha publicado en las principales revistas del país, así como unos veinte libros, especialmente sobre la historia política y cultural de la Cataluña contemporánea. Entre los principales títulos, deben destacarse los siguientes:

La configuració del sector intel·lectual - professional (1978);
Jaume Bofill i Mates (1878-1933) (1980);
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) (1983);
L'Ateneu Barcelonès.Dels seus orígens als nostres dies (1986);
Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-1920) (1989);
Entre Escil·la i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX (1990);
Prat de la Riba i "La Nacionalitat Catalana" (1993);
L'època dels nous moviments socials (1900-1930) (1995);
El futur del catalanisme, en colaboración con J. Termes (1997);
Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), coordinador (1999);
Francesc Pi i Margall (1824-1901) Intel·lectual i polític federal, en colaboración con A. Ghanime, (2001);
Introducció als grans temes cambonians (2001);
Lluís Companys i la seva època, coordinador (2002).

Publicaciones

Ha participado en

1899 - 1988. Tarradellas o la reivindicación de la memoria