Skip to main content

Miquel Sureda

Exploració pacífica, colonització i explotació de l’espai

Authors: Miquel Sureda

Related to Mars, Mission ALIA

16 April 2021