Pasar al contenido principal

Yásnaya Elena Aguilar Gil

Habitar la llengua

 Yásnaya Elena Aguilar Gil parla sobre la situació política i cultural dels pobles originaris a Mèxic i ens convida a imaginar formes de convivència que desplacin el monolingüisme i s’obrin a la diversitat. On queda una cultura quan ja no es pot dir amb la seva pròpia llengua?

Relacionado con Yásnaya Elena Aguilar Gil

3 mayo 2023