Ves al contingut principal

Crear i Aprendre

Tròlec

Grup de Recerca sobre Salut Mental del CCCB

«Tròlec» és un projecte dirigit per l’escriptor Eloy Fernández Porta que proposa una recerca plural al voltant de la salut mental entesa com un procés obert d’intercanvi de coneixements, praxis i experiències entre diferents agents i associacions que han realitzat inflexions significatives en el terreny de la salut mental.

«Tròlec» s’estructura en una sèrie de trobades al llarg de les quals es proposaran diverses perspectives sobre les neurodivergències, els seus efectes, les seves representacions i les metodologies d’atenció i tractament que els son pròpies. El projecte tracta assumptes clau com ara el neuroliberalisme, les polítiques farmacològiques, la construcció cultural de la «salut mental», la lògica de les emocions divergents, els grups de suport o les modalitats artístiques que han donat fe d’aquestes condicions. Les propostes i conclusions de les trobades es donaran a conèixer per mitjà d’un podcast, una publicació col·lectiva i una sessió oberta a l’assistència i participació del públic.

Direcció: Eloy Fernández Porta

Participants: Eloy Fernández Porta, Fina Alert, Xavier V. Inglada, Lola López Mondéjar, Eudald Espluga, Laura Martín López-Andrade, Almudena Sánchez, Hernán Sampietro, Víctor Navarro Odriozola