Skip to main content

Public employment offers

Convocatòria IV01/16: Recepcionista

Anunci de convocatòria
Bases específiques de la convocatòria IV01/16
Model d'instància
Nomenament de l'òrgan de selecció
Presentation deadline: 20 December 2016

Relació provisional de candidats admesos i exclosos
Relació definitiva de candidats admesos i exclosos
Deadline for amending errors: 6 February 2017

valoració de mèrits
Convocatòria d'entrevistes
Resultat final

Les instàncies per participar en la convocatòria, es podran presentar al Registre General del CCCB, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, fins el proper 20 de desembre inclòs.