Ves al contingut principal

Oferta d’ocupació pública

Convocatòria IV01/16: Recepcionista

Anunci de convocatòria
Bases específiques de la convocatòria IV01/16
Model d'instància
Nomenament de l'òrgan de selecció
Termini de presentació: 20 desembre 2016

Relació provisional de candidats admesos i exclosos
Relació definitiva de candidats admesos i exclosos
Termini per esmenar errors: 6 febrer 2017

valoració de mèrits
Convocatòria d'entrevistes
Resultat final

Les instàncies per participar en la convocatòria, es podran presentar al Registre General del CCCB, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, fins el proper 20 de desembre inclòs.