Ves al contingut principal

Debat de Barcelona

L'agrarietat

Conferència de Perejaume

Debats

L’agrarietat. Entesa, aquesta agrarietat, com a cultiu de qualsevol mena de cosa. De l’espai primer que res, qualsevol espai, en la mesura que no hem de pensar únicament a trobar un bon lloc sinó a contribuir que ho sigui.


Perejaume, artista. Presenta, Jacint Torrents, antropòleg, estudiós del món rural, professor de la Universitat de Vic.

Presenta: Jacint Torrents

Participants: Perejaume

Aquesta activitat forma part de En comú, Debat de Barcelona

Continguts relacionats

En Comú. L'agrarietat

Conferència de Perejaume

L’agrarietat, segons Perejaume

Centre Documentació i Debat

¿Com fer-nos món? ¿Com fer-nos més món? / ¿Com inserir-nos, com infantar-nos de bell nou / en el món per fer majestat de cada imatge, / per ser únicament món, prodigiosament món, / indiscriminadament món? / ¿I on ...

També et pot interessar

Organitza