Ves al contingut principal

L'agrarietat

Conferència de Perejaume

L’agrarietat, segons Perejaume

Centre Documentació i Debat

¿Com fer-nos món? ¿Com fer-nos més món? / ¿Com inserir-nos, com infantar-nos de bell nou / en el món per fer majestat de cada imatge, / per ser únicament món, prodigiosament món, / indiscriminadament món? / ¿I on és, religions al marge, la força que fa adorar? (Perejaume, Pagèsiques, p. 63) Quina distància separa els [...]