Ves al contingut principal

El CCCB

Tecnosfera

La revolució tecnològica i els progressos científics són dos dels factors de canvi d’abast mundial més importants de les últimes dècades i tenen profundes conseqüències culturals.

La tecnologia ha alterat la manera de produir el coneixement i d’accedir-hi. Les xarxes transformen la mateixa noció de públic i difuminen la distinció entre programadors i audiències. Les noves tecnologies, que exigeixen espais més oberts i horitzontals, tenen un potencial democratitzador no exempt de límits ni de dilemes polítics i socials.  

Avui s’han difuminat les fronteres del que significa ser humà. Robòtica, intel·ligència artificial, modificació genètica, neurociència, allargament de la vida: el CCCB ha de donar claus per entendre aquests canvis profunds que ja estan en marxa, abordar-ne les potencialitats i els riscos, les oportunitats i els dilemes ètics, i encarar les noves divisions que poden generar des d’una perspectiva genuïnament humanística.