Skip to main content

Public employment offers

Convocatòria IV01/17: Tècnic de Comunicació Digital

Anunci de convocatòria
Bases específiques de la convocatòria IV01/17
Model d'instància
Nomenament de l'òrgan de selecció
Modificació del nomenament de l'Òrgan de Selecció
Presentation deadline: 29 March 2017

Relació provisional de candidats admesos i exclosos
Relació definitiva de candidats admesos i exclosos
Deadline for amending errors: 25 April 2017

Valoració de mèrits i convocatòria de prova escrita
Puntuació prova pràctica escrita
Resultat final

Les instàncies per participar en la convocatòria, es podran presentar al Registre General del CCCB, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, fins el proper 29 de març inclòs.