Skip to main content

Grants

Convocatòria de beques de col·laboració 2018

Anunci de la convocatòria
Bases de la convocatòria
Model d'instància
Presentation deadline: 20 June 2018

Les instàncies per participar en la convocatòria, es podran presentar al Registre General del CCCB, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, fins el proper 20 de juny inclòs.