Skip to main content

Mel Slater

Mel Slater, és director de l’Event Lab (UB) i professor d’investigació ICREA. Slater ha fundat projectes tan importants com Virtual Reality in Chronic Pain Alleviation al Departament de Ciències de la Computació de la University College London on encara hi manté projectes d’investigació. El seu àmbit de recerca s’ha basat en la concepció del jo en la realitat virtual i en l’exploració dels seus límits. Aquestes investigacions, que simulen situacions socials impossibles de realitzar a la realitat física, tracten la qüestió de com el cervell representa el cos i com es fa una distinció entre el que és i el que no és part del cos. Entre les seves darreres publicacions es pot trobar: Being There Together: Experiments on Presence in Virtual Environments (1990s) (University College London, 2013) o bé Computer Graphics and Virtual Environments: From Realism to Real-Time (Addison-Wesley, 2001).

Update: 13 November 2015

Has participated in

Perception and reality: understanding virtual worlds

Lecture by Mel Slater and Mavi Sánchez-Vives