Ves al contingut principal

Exposició

Constel·lació gràfica

Joves autores de còmic d’avantguarda

L’exposició recorre els universos de nou autores joves i explora els canvis en el sistema del còmic que han permès el sorgiment d’una constel·lació d’autores avantguardistes que conjuguen la foscor del present i el futur incerts amb la vitalitat del colorisme radiant.

A partir de la segona dècada del segle XXI s’han publicat de manera esglaonada obres d’autores molt joves, la major part nascudes a partir dels anys noranta. Aquestes comparteixen l’expressió d’un mateix malestar i una voluntat de crear una obra en la qual el grafisme i l’experimentació en són l’element vertebrador.

Aquesta constel·lació d’autores independents però interrelacionades, i que s’atrauen les unes a les altres, és hereva del seu Zeitgeist, que han convertit en el motiu de la seva obra. Podríem definir aquest esperit del temps com el de la precarietat que pateix la Generació Mil·lennista, no tan sols pel que fa al vessant econòmic i laboral, sinó també en l’emocional i sentimental. La situació prolongada d’incertesa, que ja sembla establerta i que té tot l’aspecte d’haver esdevingut el nou model vital de l’actual ordre econòmic, es reflecteix en l’obra d’aquestes artistes a través d’un pessimisme resignat present en els còmics de totes elles.

Aquest pessimisme es pot manifestar a través del costumisme, el retrat irònic, l’escapisme o el malson i la distopia. En tot cas, formen part d’una generació que no presenta batalla, que no és agressiva en l’expressió de la seva frustració o de la seva ràbia, que al capdavall sols intenta sobreviure. Per aquesta raó en la seva obra són tan presents l’ansietat i la inseguretat, a banda dels problemes i les frustracions derivats de la incomunicació malgrat viure en una societat hiperconnectada per la tecnologia, omnipresent i amenaçadora.

Alhora, la seva vitalitat es tradueix en un esclat de color i contundència visual. L’estètica compartida denota la proximitat amb el disseny gràfic, que contrasta amb fornades anteriors d’autors alternatius. Creadores híbrides que combinen el còmic amb la il·lustració, la publicitat i/o el disseny gràfic, la seves obres es retroalimenten sense parar i no es poden valorar de manera correcta sense tenir presents aquestes interconnexions. Han crescut  amb el manga, tot i que no sigui evident en les seves obres, i amb l’animació −sobretot la dels anys noranta provinent dels Estats Units−, que sovint esdevé una meta aspiracional, més enllà de ser font d’inspiració.

Els primers passos, que definiran el rumb de les seves carreres, si més no en els estadis més inicials, es donen als salons i festivals d’autoedició (Graf, Tenderete Fest, etc.), impulsats pels mateixos autors, i que han proliferat a partir del 2010 en no sentir-se còmodes amb els salons tradicionals. És en aquests espais on les autores veuen la creació de còmics com un horitzó possible, coneixen altres obres i autors, s’inspiren, estableixen contactes i relacions d’intercanvi, creen xarxes i difonen la seva obra.

En conseqüència, l’autoedició és clau en la formació i el creixement d’aquestes autores, moltes de les quals la mantenen fins i tot després d’haver aconseguit publicar de manera regular amb empreses editorials. L’autoedició els dona llibertat i els permet experimentar, a part de tenir el control total sobre el procés relatiu a la producció editorial. La novetat del fenomen rau en què ha deixat de ser un pas previ a la publicació tradicional per ser un altre canal que conviu amb el de l’edició tradicional.

Les xarxes socials, sobretot les més visuals com ara lnstagram, han estat fonamentals també per a la inspiració, relació i difusió tant de les obres com de les mateixes autores, algunes d’elles molt conscients de la necessitat d’un cert culte a la personalitat per posicionar-se en un món tan competitiu.

Altres elements com l’aparició d’una nova fornada d’editors i editores, també de la Generació Mil·lennista, amb una sensibilitat diferent de la de la generació anterior d’editors provinent del boom del còmic adult dels anys vuitanta del segle xx, i la professionalització del sector del còmic, amb la incorporació consegüent de la dona a les estructures editorials i a l’autoria, han estat clau per a l’aparició d’aquesta constel·lació d’autores.

«Constel·lació gràfica» és alhora un recorregut pels universos (en plural pel seu caràcter híbrid) d’aquestes joves autores i una exploració de tots els canvis que han modificat radicalment el sistema del còmic a Espanya i a Catalunya, i han permès el sorgiment d’una constel·lació d’autores avantguardistes que conjuguen amb encert la foscor del present i el futur incerts amb la vitalitat del colorisme radiant.

 

Comissariat: Montserrat Terrones

Participants: Bàrbara Alca, Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid, Conxita Herrero, María Medem, Miriam Persand i Roberta Vázquez

Programa d’activitats