Ves al contingut principal

Crear i Aprendre

Visites per a escoles a l’exposició «Intel·ligència artificial»

I recursos per a docents

En paral·lel a l’exposició Intel·ligència artificial, preparem un seguit de visites i activitats per a les diverses etapes educatives, així com materials i formacions per als docents.

L’exposició Intel·ligència artificial s’endinsa en un recorregut que aborda els primers somnis de la intel·li­gència artificial, analitzant com el desenvolupament de la IA ha estat influenciat per molts factors diferents, tant pel que fa a aspectes antropològics de civilitzaci­ons antigues com per l’impuls de l’ésser humà cap a l’experimentació científica.

Aquestes són les modalitats de visita que hem preparat a l’exposició:

També hem preparat diverses activitats i recursos per tal que els docents es puguin acostar als continguts que planteja l’exposició:

Aquesta activitat forma part de: IA: Intel·ligència artificial