Ves al contingut principal

Debat de Barcelona

Ciutat real, ciutat ideal

Debat de Barcelona 1997

El Debat de Barcelona 1997 pretén reflexionar sobre la pèrdua d'una visió global de la ciutat com a espai complex, en el qual els dispositius de significació i, per tant, els aspectes qualitatius i simbòlics, són tan importants com els econòmics i funcionals.

L’evolució de les ciutats reals ha estat al llarg de la història, estretament lligada al pensament, la reflexió, la crítica, la projectació de diferents  models i propostes –més o menys alternatius, utòpics o realistes- de desenvolupament urbà.

Aquests models i propostes sempre han reflectit –i intentat vehicular i promoure- uns certs valors, que els plans i projectes urbans intenten traduir en termes espacials i formals.

En aquest sentit, una de les demandes que tot model de ciutat tracta de satisfer és la de dotar de significació l’espai urbà.  Que l’urbanisme sigui, alhora, instrument d’urbanitat. Paradoxalment, en els nostres dies, quan les formes urbanes han passat ja ha ser dominants arreu del món, aquesta dimensió significativa ha anat perdent més i més importantància.

Aquesta activitat forma part de: Debat de Barcelona

Activitats passades

Art i poder a l'espai urbà. Reflexions sobre el cas de Barcelona

Debat amb Jean Louis Cohen, Enric Miralles, Joan Clos i Josep Ramoneda

Nous territoris, nous instruments, noves formes d'espai públic

Debat amb Eduard Bru, Manuel Castells i Fernando Marzà

Polítiques i espais post-moderns

Debat amb Jordi Borja, Sharon Zukin i Albert Garcia Espuche

De la ciutat món al món-ciutat. Vitalitat i agonia del fet urbà

Debat amb Xavier Rubert de Ventós, J.A. Acebillo i Oriol Nel·lo

Veure’n més

És encara pensable el futur urbà? Entre utopies i heterotopies

Debat amb Blair Ruble, Robert Fishman i Pep Subirós

Organitza