Ves al contingut principal

Debat de Barcelona

Polítiques i espais post-moderns

Debat amb Jordi Borja, Sharon Zukin i Albert Garcia Espuche

Debats

Jordi Borja. Ciutadania i espai públic.
Sharon Zukin: Política i estètica de l'espai públic.

Tant la forma física de la ciutat com les seves dimensions simbòliques són l'encarnació d'una certa història, d'uns certs interessos, d'uns certs valors i d'unes certes relacions socials.Al mateix temps, afavoreixen unes certes possibilitats, relacions, valors i actituds o unes altres.

Ara bé, les transformacions induïdes pels processos de modernització afecten directament i de manera crítica, aquesta correlació entre forma física, dimensió  simbòlica i processos socials. Alhora que posa en crisi les  formes urbanes tradicionals, la urbanització accelerada i pràcticament total del territori genera uns espais urbans mancats de significació i de memòria, debilitant la seva capacitat d’actuar com a dispositius d’integració i de cohesió social. Una mancança que fàcilment genera nostàlgia de les formes tradicionals –idealitzades- de ciutat.

Sovint aquesta nostalgia de ciutat és satisfeta, paradoxalment, en forma de privatització de l'espai públic, sobretot en àrees residencials o de lleure on s'intenta crear illes d'ordre, seguretat i significació i informalitat. Aquest és el fenomen cada cop més important als Estats Units, però es va estenent arreu del món, especialment en aquelles regions mancades d'una forta tradició urbana.

També et pot interessar

Organitza