Espais permanents

L'Espectre Electromagnètic

NOW converteix l’espectre electromagnètic en una gran metàfora (o matriu semàntica) que actua com a condensadora de continguts i que facilita la comunicació i la recepció del projecte.

La gamma de freqüències provocada pels camps electromagnètics -des de les radiacions més baixes, que no alteren l'estructura de la matèria, fins a les més altes, que la modifiquen substancialment- permet una tematització innovadora i, alhora, es pot convertir en un instrument expressiu de primer ordre.

La majoria dels temes tractats en aquest projecte està vinculada a una franja de l'espectre electromagnètic: el gran territori de la realitat invisible, ja en part colonitzat, i al mateix temps, terra incognita encara inexplorada.

Atles de l'espectre radioelèctric