L’ Exposici - La Exposicin - The Exhibition

Escriptor autènticament visionari, J.G. Ballard ha construït una obra puntuada per temes recurrents i símbols obsessius, capaç de transcendir els seus codis genèrics per desxifrar el present i proposar visions del futur plausibles.

L’exposició “J.G. Ballard. Autòpsia del nou mil·lenni” és un recorregut a través de l’univers creatiu de Ballard: els seus temps i les seves obsessions, la seva dissecció de les claus secretes de la contemporaneïtat, les petjades de la seva trajectòria vital en la seva obra de ficció, els seus referents artístics i literaris i les seves intuïcions precises i desencantades d’una vida futura regida pels conceptes de l’antiutopia asèptica i la catàstrofe.

Escritor auténticamente visionario, J.G. Ballard ha construido una obra puntuada por temas recurrentes y símbolos obsesivos, capaz de trascender sus códigos genéricos para descifrar el presente y proponer visiones del futuro plausibles.

La exposición “J.G. Ballard. Autopsia del nuevo milenio” es un recorrido a través del universo creativo de Ballard: sus tiempos y obsesiones, su disección de las claves secretas de la contemporaneidad, las huellas de su trayectoria vital en su obra de ficción, sus referentes artísticos y literarios, y sus intuiciones precisas y desencantadas de una vida futura regida por los conceptos de la antiutopía aséptica y la catástrofe.

Truly a visionary writer, J. G. Ballard has constructed a body of work marked by recurrent themes and obsessive symbols that is capable of transcending generic codes to decipher the present and propose plausible views of the future.

The exhibition “J.G. Ballard. An autopsy of the new millenium” offers an itinerary through Ballard’s creative universe: his times and obsessions, his dissection of the secret keys of the contemporary, the traces of his own life in his fictional body of work, his artistic and literary referents, and his precise, disenchanted intuitions of a future life governed by the concepts of aseptic dystopia and disaster.

4 Comentaris sobre “L’Exposició”

 1. lucia

  Sembla una exposició molt interessant.

 2. Sebastià Roure

  Felicitats per l’exposició i pel blog. Una sopresa molt agradable.

 3. Tamara

  La expo està genial. Sobretot la part de Exhibición de atrocidades.
  Nomès una petita pega: em sembla que no recull gaire l’obra curta de Ballard. Els seus relats breus són bàsics.
  Per la resta, és brutal.

 4. enrique

  En la expo se proyectaba a Ballard respondiendo unas preguntas, por si o por no.
  Creo que eran cien preguntas, y que eran parte de un test.
  Podria alguuien decirme si este video esta disponible en algun lado, o el nombre del test?
  Excelente la exposicion!

Deixan’s els teus comentaris - Déjanos tus comentarios - Leave your comments