Ballardian Home Movie

Formulari de participació – Formulario de participación – Participation form

Els vídeos han de complir els següents requisits:

1. Han d’haver estat enregistrats amb un telèfon mòbil
2. La durada màxima ha de ser d’1 minut
3. Han de tractar temes de l’univers de J.G.Ballard
4. Les pel·lícules no han de tenir postproducció

________________________

Los vídeos deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Tienen que haber sido grabados con un teléfono móvil
2. La duración máxima tiene que ser de 1 minuto
3. Tienen que tratar temas del universo de J.G. Ballard
4. Las películas no deben tener postproducción

________________________

The videos must meet the following requisites. They must:

1. Be filmed using a mobile phone
2. Be a maximum of one minute in duration
3. Deal with Ballardian themes
4. Include no post-production

Bases de participació - Bases de participación- Conditions of entry

Els camps marcats amb un * son obligatoris - Los campos marcados con un * son obligatorios - Fields marked * are obligatory

  1. *
  2. *
  3. *
  4. *
  5. *
  6. *
  7. *
 

cforms contact form by delicious:days

(1) Per fer-nos arribar el vídeo, abans l’has d’haver penjat en algun web de vídeos (Youtube, VIMEO, Dailymotion etc L’adreça que ens has de facilitar ha de començar per http://www.)

(1) Para enviarnos el vídeo, antes tienes que haberlo colgado en algún web de vídeos (Youtube, VIMEO, Dailymotion et.c La dirección que nos tienes que facilitar tiene que empezar por http://www. )

(1) *You must upload the video in a video website (Youtube, VIMEO, Dailymotion et.c) before sending it to us.