Ves al contingut principal

Adjudicacions

FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. L'INICI DE L`ENDEMÀ"

Anunci de Formalització
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 02/04/2014

Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques.
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació:

Plànols Mancomunitat
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació:

Amidaments Mancomunitat
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: