Ves al contingut principal

Perfil del contractant

Adjudicacions

2012

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE DIVERSOS ELEMENTS PER L'EXPOSICIÓ "PANTALLA GLOBAL".

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA PANTALLA CINTA DE TELA IMPRESA I DE RETROPROJECCIÓ

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS AUDIOVISUALS PER LES ACTIVITATS DEL CCCB

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I GESTIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DELS SERVIDORS DEL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRÀFIQUES INCLOSES EN LES ACTIVITATS CULTURALS QUE ES PRESENTEN AL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARXIU CCCB I ADEQUACIÓD EL WEB CCCB AL NOU GESTOR DE CONTINGUTS LIFERAY.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I ENDERROC D'ENVANS DE CARTRÓ-GUIX PER L'EXPOSICIÓ "TOTES LES CARTES"

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COORDINACIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES DEL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN PROGRAMARI INFORMÀTIC DE DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL DE GESTIÓ D'ESPAIS I PLANIFICACIÓ DEL PROGRAMA I CALENDARI DEL CCCB SOBRE LA PLATAFORMA LIFERAY.

CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ,I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS DESTINATS A L'EXPOSICIÓ "AL PARAL.LEL, 1894-1939", I EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUNTATGE I DESMUNTATGE.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ ALS VISITANTS DEL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.ACIÓ D'UN PROGRAMARI INFORMÀTIC DE DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL DE GESTIÓ D'ESPAIS I PLANIFICACIÓ DEL PROGRAMA I CALENDARI DEL CCCB SOBRE LA PLATAFORMA LIFERAY.

SERVEIS D'ASSESSORIA I COORDINACIÓ DEL PROGRAMA DE DEBATS DEL CCCB.

2010

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INTERPRETACIÓ EN ELS CURSOS, SEMINARIS I CONFERENCIES QUE ORGANITZA EL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENTS AUDIOVISUALS

CONTRACTACIÓ DEL COMISSARIAT DE L'EXPOSICIÓ "EL TRIESTE DE MAGRIS"

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE RECOLLIDA DE LES OBRES ORIGINALS DE L'EXPOSICIÓ "ATÒPIA", QUE ES PRESENTARA AL CCCB EL 23 DE FEBRER DE 2010.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INSTAL.LACIÓ I RETIRADA DE LES OBRES ORIGINALS DE LES EXPOSICIONS DEL CCCB DE L'ANY 2010

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PROJECCIONS CINEMATOGRÀFIQUES DE LES ACTIVITATS CULTURALS QUE ES PRESENTEN AL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE L'EXPOSICIÓ "BARCELONA, VALENCIA, PALMA".

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ENGINYERIA ACÚSTICA I AUDIOVISUAL DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL COMISSARIAT DEL PROJECTE "CONFLUENCIES"

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L'EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL CCCB

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE DISPERSIÓ DE LES OBRES D'ART DE L'EXPOSICIÓ "ATÒPIA".

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE L'EXPOSICIÓ "PER LABERINTS".

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE RECOLLIDA DE LES OBRES D'ART DE L'EXPOSICIÓ "PER LABERINTS"

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER ACTUALITZAR LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL CCCB.

CONTRACTACIÓ DEL COMISSARIAT DE L'EXPOSICIÓ "PASOLINI I ROMA"