Ves al contingut principal

Publicacions

Mapes d'Àfrica

Reconfigurar un continent (Seminari)

Digitals — n. 07

Castellà , Anglès , Francès PDF Descarregar
Castellà , Anglès , Francès
Castellà , Anglès , Francès

Aquesta edició digital recull les ponències del seminari “Mapes d'Àfrica. Reconfigurar un continent”, un seminari dirigit a impulsar la recerca i el debat sobre les realitats polítiques i socials del continent africà. Aquest seminari va comptar amb la participació de destacats pensadors que, des de diferents disciplines (política, sociologia, antropologia, periodisme, demografia, art), van ajudar a formar un mapa dels principals reptes de la societat africana actual. Lluny de reproduir els recurrents esquemes occidentals sobre el continent, aquest cicle va posar la mirada en la complexitat de formes (autòctones, modernes, forànies, tradicionals) que constitueixen la base d'una via pròpia a la modernitat. Aquest seminari va estar organitzat pel CCCB, ARDA (Agrupament per la Docència i Recerca a l'Àfrica) i Laboratori per a la investigació de les societats africanes, amb la col·laboració de la Fundació CIDOB, la Fundació privada Collserola i el Ministerio de Asuntos Exteriores – Agencia Española de Cooperación Internacional.

Autors/es: Zakes Mda, Patrick Chabal, Achille Mbembe, Ramón Lobo, Christian Thibon, Francisco Javier Peñas, Alberto López Bargados, Ali Mazrui, AbdouMaliq Simone

Any de publicació: 2003

Edició
CCCB

Altres publicacions