Ves al contingut principal

Ricard Vinyes

Professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (UB).

Professor d'història contemporània a la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat diversos programes de recerca en el Dokumentazionem Zentrum (Viena) i a la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (Milà).

Especialista en els moviments socials europeus i la seva articulació cultural i política, les seves darreres investigacions s'han dirigit a l'estudi de la violència i repressió de l'època franquista, i a l'anàlisi de les polítiques públiques de gestió de la memòria a Europa i l'Amèrica Llatina.
Ha estat coordinador de la Comissió redactora del Projecte del Memorial Democràtic, de la Generalitat de Catalunya.

Darreres publicacions
El Soldat de Pandora. Una biografia del segle XX (Barcelona,1998)
Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Madrid 2002)
Els nens perduts del franquisme. (Barcelona, 2002)
El seu darrer llibre és El daño y la memoria. Ed. Plaza&Janés (Barcelona, 2004)

Exposicions (comissariat)
1939. Barcelona, any Zero (1999), Museu d'Història de la Ciutat
Les presons de Franco (2004), Museu d'Història de Catalunya, pel comissariat de la qual la Generalitat li atorgà el Premi Nacional de Cultura en la secció de Patrimoni (2004)

Ha efectuat la direcció històrica del documental de Televisió de Catalunya Els nens perduts del franquisme (2002).

Col·laboracions en revistes científiques
Studi Storici Recerques; Historia Social; Wiener Tägebuch; Cahiers d'Histoire; Cultures & Conflits; Sociologie Politique de l'International; Historia del Presente; International Journal of Iberian Studies.

Publicacions

Ha participat a

Sobre la tortura

En Transició

20N – 23F 2008