Ves al contingut principal

Ciència fricció

Sobre Sempre, Sempre

Una instal·lació performativa per pensar la relació amb els objectes

Escena

L’exposició «Ciència Fricció» replanteja els vincles amb altres espècies, però quina és la nostra relació amb els objectes quotidians o els materials considerats inerts o sense vida? El col·lectiu nyamnyam, Carme Torrent i Blanca Callén presenten una instal·lació performativa en la qual exploren les interdependències entre subjectes (humans) i objectes (no humans).

A Sobre Sempre Sempre el hall del CCCB es converteix en un gran tapís en el qual es combinen projeccions audiovisuals, fragments textuals i sonors amb objectes reutilitzats d’exposicions antigues i materials recuperats dels magatzems del CCCB.

El col·lectiu nyamnyam, Carme Torrent i Blanca Callén presenten una instal·lació performativa per repensar la nostra relació i interdependència amb els objectes. I si la distinció entre subjectes i objectes només fos una ficció per justificar la jerarquia d’humans sobre no humans? Com ens podem relacionar de maneres més horitzontals amb els objectes, considerats inerts?

Sobre Sempre, sempre és també una pràctica de recerca i experimentació que busca explorar i habitar momentàniament aquests interrogants per obrir possibles temporalitats, ritmes, escales, espais, relacions i afectacions mútues amb els objectes que cohabiten l'escena i amb els quals formem els nostres ecosistemes més immediats. Si intentem que les nostres posicions i les d'aquests objectes estiguin en simetria i ens afectin des del mateix pla, amb/des de/contra/entre la matèria que forma els nostres respectius cossos, tal vegada puguem rastrejar i percebre les continuïtats que sempre han existit entre nos(altres).

Participants: nyamnyam, Carme Torrent, Blanca Callén

Aquesta activitat forma part de: Ciència fricció

També et pot interessar