Ves al contingut principal

Institut d’Humanitats

La Càbala jueva. Seminari a càrrec de Manuel Forcano

Debats

Seminari a càrrec de Manuel Forcano


La Càbala jueva és una ànsia per conèixer  i entendre la divinitat a través d'una corrua de preguntes infinites que es destil·len de la interpretació dels textos bíblics: cada resposta, però, és discutible i cada afirmació és sempre objecte d'un nou debat. D'aquesta manera s'aixequen milers de cavil·lacions, de "càbales" il·limitades que expliquen Déu, la Creació del món i els homes, i que s'han recollit en una llarga i fecunda tradició de teories i textos que han conformat la història del misticisme jueu des de l'Edat Mitjana fins als nostres dies. Aquestes especulacions fetes moltes vegades al marge de la religió oficial i sovint forçant al màxim l'ortodòxia rabínica tenen l'origen en escrits clandestins i enigmàtics com el Llibre de la Creació, el Llibre de la Claredat o el Zóhar, l'anomenada Bíblia dels cabalistes.


Esoterisme, teosofia, reencarnació, numerologia, revelacions, èxtasis, redempcionisme i messianisme són alguns dels conceptes primordials de la història de la Càbala jueva que es desgranaran en quatre sessions explicatives per al gran públic per comprendre els principis d'aquesta disciplina esotèrica i misteriosa que va néixer al Llenguadoc del segle XIII i que es va desenvolupar de seguida després a Catalunya, Castella i la Terra d'Israel.


També ens farem preguntes: què busca saber exactament la càbala? perquè juguen amb el valor numèric de les paraules bíbliques? tothom pot ser un cabalista? queden cabalistes avui dia? De les respostes en farem càbales.


Dimecres I 21.01.15 I La Càbala jueva: definició, teoria i pràctica. Definicions bàsiques. La càbala teòrica: temes principals. Els càlculs del missatge bíblic: xifres i lletres. L'arbre de la vida: les Sefirot. La càbala pràctica: èxtasis i revelacions. Samuel Abulàfia de Saragossa. El poder dels talismans i els amulets.


Dimecres I 28.01.15 I La Càbala medieval: Llenguadoc, Catalunya i Castella. El Llibre de la Creació. Narbona, el bressol de la Càbala provençal. Isaac el Cec i el seu cercle. El Llibre de la Claredat. L'escola cabalística de Girona: Esdra i Azriel de Girona. L'escola de Barcelona: la càbala secreta. Mossé ben Nahman de Girona i Salomó ben Adret de Barcelona. La càbala castellana: Moisès ben Shem Tov de Lleó i el Zóhar.


Dimecres I 04.02.15 I La Càbala de la Redempció: Isaac de Llúria i el cercle de Safed. L'expulsió dels jueus de 1492. La llegenda de rabí Yossef della Reina. La càbala de la redempció. El cercle cabalístic de Safed a Israel: Moisès Caro, Moisès Cordovero i Isaac de Llúria. El trencament dels recipients: l'error de Déu?


Dimecres I 11.02.15 I La Càbala messiànica: dels falsos messies als rabins sants. Els temps messiànics. Els falsos Messies: David Reubeni, Salomó Molho. La càbala messiànica de Shabtai Tsví. El gran formulador: Natan de Gaza. El frankisme: les teories de Jacob Frank. La fi del cabalisme elitista. Els Hassidim. La càbala, avui.

Participants: Manuel Forcano

Aquesta activitat forma part de: Institut d'Humanitats. Curs 14/15, Institut d’Humanitats

També et pot interessar

Organitza

Col·labora