Ves al contingut principal

Licitacions

Fabricació i subministrament del elements expositius i execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l'exposició "Fenomen Fotollibre" que es presentarà al CCCB i a la FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA

Termini de presentació: 13 gener 2017

Anunci de convocatòria
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 28/12/2016

Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació de la fabricació i subministrament del elements expositius i execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l'exposició "Fenomen Fotollibre" que es presentarà al CCCB i a la FUNDACIÓ FOTO COLECTANIA
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 28/12/2016

Amidaments
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 28/12/2016

Plànols
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 28/12/2016

L'obertura dels Sobres núm. 2 de les proposicions admeses tindrà lloc en acte públic el dia 16 de gener a les 14h. a la seu del CCCB.