Ves al contingut principal

Publicacions

La ciudad dispersa

Suburbanización y nuevas periferias

Urbanitats — n. 04

10,22€ Edició exhaurida

Els fenòmens de la suburbanització i la dispersió es tracten aquí des de diferents perspectives i posant l’accent en aspectes diversos, encara que estretament vinculats entre si. D’una banda, les visions més territorials i metropolitanes consideren les dinàmiques d’expansió urbana i descentralització, i posen l’èmfasi en els aspectes estructurals de tipus econòmic, social i polític. Altres aportacions es plantegen, en canvi, des de la dimensió mediambiental, i posen de manifest la incidència d’aquests fenòmens en els ecosistemes urbans, donada l’ocupació indiscriminada del sòl i la desestructuració dels sistemes naturals inherent a aquests. El paper del planejament urbanístic i l’ordenació del territori es considera, a l’últim, en les possibilitats de controlar uns processos que, els darrers anys, coneixen una acceleració més que notable, no solament en el món anglosaxó sinó, també, a les nostres ciutats i conurbacions urbanes mediterrànies.

Autors/es: Nuno Portas, Ramón López de Lucio, Francisco Pellicer, Joan Eugeni Sánchez, Javier Monclús, Giuseppe Dematteis, Oriol Nel·lo, Salvador Rueda, Alvaro Domingues

Any de publicació: 1998

Pàgines: 224

Mida: 17 × 24 cm.

ISBN
978-84-88811-35-6 (castellano)

Edició

Altres publicacions