Ves al contingut principal

Publicacions

Ciutat real, ciutat ideal

Significat i funció a l´espai urbà modern

Urbanitats — n. 07

10,22€ Comprar

Es vulgui o no, els processos de formalització i transformació de l'espai urbà no responen només a unes determinades funcions instrumentals i/o a una certa concepció formal, estètica, del planejament. També actuen com un mecanisme bàsic d'expressió i transmissió de codis i referents col·lectius, de possibilitats d'encontre, intercanvi i convivència... O de conflicte.
No només responen a un programa funcional, sinó que ells mateixos esdevenen programa, dispositiu d'ordenació i interpretació de la realitat.
Tota anàlisi d'una ciutat que ignori la importància decisiva dels components culturals i simbòlics de la vida urbana està condemnada, en termes de coneixement, a un reduccionisme estèril i, en termes pràctics, com a possible instrument teòric d'una estratègia de planificació, al fracàs més radical.
No es tracta de recuperar velles utopies però sí de repensar la ciutat en la seva complexitat. Que l'urbanisme sigui, alhora, instrument d'urbanitat.

Autors/es: Joan Clos, Enric Miralles, Eduard Bru, Josep Acebillo, Xavier Rubert de Ventós, Jordi Borja, Sharon Zukin, Robert Fishman, Blair Ruble, Jean-Louis Cohen, Manuel Castells, Josep Subirós (veure Pep Subirós)

Any de publicació: 1998

Pàgines: 120

Mida: 17 × 24 cm.

ISBN
978-84-88811-41-7 (català / castellano / english / français)

Edició
CCCB

Altres publicacions