Ves al contingut principal

Montserrat Escartín

Catedràtica experta en literatura contemporània i ètica animal

És catedràtica de Filologia Hispànica a la Universitat de Girona i centra la seva recerca en la literatura com a observatori crític i divulgador de plantejaments ètics en relació amb els animals no humans. Ha participat com a docent en diferents programes de màster oferts per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha dirigit la secció d’Ètica i animals a la Revista de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Al llarg de la seva trajectòria, ha publicat una àmplia quantitat de llibres i articles al voltant dels drets animals i també ha participat en congressos i seminaris tractant qüestions com la tauromàquia i el sentit erroni de conceptes com cultura i tradició. El 2005 va ser una de les promotores de l’Associació Interuniversitària per a la Defensa dels Animals, on s’agrupaven docents i investigadors del CSIC i de la qual va ser presidenta uns anys. També està vinculada a diferents equips de treball de diverses universitats com la UPF o la UAB, que funcionen com a espais de reflexió i promoció d’una ètica que replantegi la nostra relació amb els animals no humans.

Actualització: 21 setembre 2021

Continguts

Ha participat a

El futur dels drets animals

Reflexions des de la universitat