Ves al contingut principal

Manel Risques

Professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (UB).

Professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva recerca (1978) sobre els moviments populars durant la revolució liberal i va continuar amb l'anàlisi de l'Estat liberal a Catalunya, la política d'ordre públic i la subordinació del poder civil al poder militar a Espanya. Va publicar diversos articles en revistes especialitzades (Recerques, Trienio, L'Avenç...), col·laboracions en obres col·lectives i individuals entre les quals destaca El Govern Civil de Barcelona al segle XIX (Barcelona, 1995).

Va ampliar el seu camp de recerca cap al període franquista i la transició, amb publicacions en diverses revistes especialitzades (Ayer, Historia Social, L'Avenç...) i llibres.

Útimes publicacions
Temps d'amnistia. Les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer de 1976 (Barcelona, 2001)
Procés a la Guàrdia Civil. Barcelona 1939 (Barcelona, 2001)
El triomf de la memòria. La manifestació de l'11 de setembre de 1977 (Barcelona, 2002)
Identitat democràtica o tradició espanyolista? La repressió sobre els Mossos d'esquadra a la postguerra (Barcelona, 2003)
Memoria democrática en la Guardia Civil: Pedro Garrido Martínez
, "Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea" 7, 2007. http://hispanianova.rediris.es

Exposicions (comissariat)
Catalunya sota el franquisme (Universitat de Barcelona, 1985)
1939. Barcelona, any zero (Museu d'Història de la Ciutat, 1999)
Camins de modernitat: la nissaga dels Rubió (Museu d'Història de Catalunya, 2004)
Les Presons de Franco (Museu d'Història de Catalunya, 2003-04)

Premis
Premio Ciudad de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994
Premio Nacional de Cultura, Generalitat de Catalunya, 2004

Publicacions

Ha participat a

Sobre la tortura

En Transició

20N – 23F 2008