Ves al contingut principal

Leticia Sabsay

És sociòloga i doctora en Estudis de Gènere i investigadora al Departament d’Estudis de Gènere de la London School of Economics. Prèviament, havia estat catedràtica del Departament d’Estudis Psicosocials del Birkbeck College de la University of London, professora a la Universidad de Buenos Aires i investigadora postdoctoral a la Freie Universität de Berlín. En la seva recerca interroga la relació entre sexualitat, la subjectivitat i els ideals polítics de llibertat i justícia. També s’ha interessat per les teories de la performativitat i el discurs, la qual cosa l’ha dut a publicar extensament sobre el pensament de Judith Butler. Sabsay ha estat afiliada al Centre for the Study of Social Difference a la Columbia University, al Research Network on Interdependent Inequalities in Latin America i a l’Institut d’Investigacions Gino Germani a la Universidad de Buenos Aires, i és membre de l’ICCTP (International Consortium of Critical Theory Programmes). És autora de Fronteras Sexuales. Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía (Paidós, 2011) i de Las normas del deseo. Imaginario sexual y comunicación (Cátedra, 2009), i coautora de Judith Butler en disputa. Lecturas sobre la performatividad (Eagles, 2012), entre d’altres.

Actualització: 5 abril 2022

Ha participat a

De la desobediència a la solidaritat

Fer front als autoritarismes