Ves al contingut principal

Claudia González

Doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tant el seu Diploma d'Estudis Avançats en l'Institut del Camp Freudià com la seva tesi doctoral tracten el tema del cos i l'escriptura en l'obra de l'últim Pasolini a la llum de Jacques Lacan, Jacques Derrida i Jean-Luc Nancy. És psicoanalista membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi, de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de la Nova Escola Lacaniana. Psicòloga en la Institució Balmes, a Sant Boi de Llobregat. Actualment és docent de màster en la Universitat de Barcelona i a l'Institut del Camp Freudià a Espanya. Ha estat docent en les Universitats Rafael Landívar, Francisco Marroquín, San Carlos de Guatemala i en el Centre de Recerca i Docència (CID) de la Nova Escola Lacaniana (NEL) a Guatemala. Va ser directora de la revista Freudiana durant els anys 2017 i 2018. Les seves línies de recerca, orientades per la psicoanàlisi lacaniana i la filosofia moderna i contemporània, són l'estètica, la poètica, el cos i l'escriptura. Ha publicat articles i capítols de llibres en diversos mitjans de filosofia i psicoanàlisi.

Actualització: 7 desembre 2022

Ha participat a

Lacan. L’artista ens porta sempre la davantera