Ves al contingut principal

Pensar diferent. Encara podem ser subversius?

Conferència de Miguel Morey

Debat celebrat al CCCB en el marc del debat "Pensar diferent. Pasolini i la crítica de la cultura dominant". Participa: Miguel Morey. Presenta: Gisela Llobet.

Pasolini és, per sobre de tot, un pensador heterodox. La seva mirada es fixa en el procés d’homogeneïtzació material i espiritual de l’Europa de postguerra com a conseqüència de l’expansió del capitalisme de consum i dels mitjans de comunicació de masses. En aquest context, la seva reflexió se centra en la desaparició de les diferències en les formes de vida i en els substrats culturals, a la vegada que critica la uniformització de les aspiracions de la nova classe mitjana en un mateix horitzó vital, cada dia més deshumanitzant. Davant d’aquesta nova realitat social, Pasolini denuncia la violència i el totalitarisme inherents al capitalisme, fuig de la correcció social benpensant i busca posar sobre la taula les contradiccions i els riscos d’aquest nou model de vida.

En el marc de l’exposició «Pasolini-Roma», el CCCB proposa amb aquests debats una mirada al nostre món a través de l’obra pasoliniana i planteja de quina manera és possible avui una crítica transgressora de la cultura dominant.

Participants: Miguel Morey, Gisela Llobet

Relacionat amb Pasolini Roma, Pensar diferent

17 juny 2013