Ves al contingut principal

Luis Ángel Fernández Hermana, Vincent Puig, Karma Peiró i Marc Garriga

I+C+i. El valor del coneixement lliure

Què és el coneixement? Quin tipus de coneixement necessitem per al segle XXI? Qui avala aquest coneixement i perquè? Quina funció té la intel·ligència col·lectiva? Coneixement lliure o coneixement gratuït? Aquestes són algunes de les preguntes van debatre els ponents de la sessió I+C+i dedicada al valor del coneixement lliure: Luis Ángel Fernández Hermana, Karma Peiró, Marc Garriga i Vincent Puig. Van parlar d’accés a la informació, que permet la creació de més coneixement; d'accés a les eines de producció d’aquest coneixement, que faciliten l’educació amplificada; i d'accés a la reproducció, que permet concebre els arxius com a fonts de resignificació de la memoria personal i col·lectiva, com a reinterpretació de la història a través de les nostres lectures i també com a material per a noves obres.

Relacionat amb I+C+i. 2012, I+C+i. Investigació i innovació en l’àmbit cultural, I+C+i // El valor del coneixement lliure

25 abril 2012