Ves al contingut principal

Wikipedia, arxius oberts i el valor del coneixement lliure

En l’última dècada són molts els museus i els centres culturals que han treballat per fer més accessibles i oberts els seus continguts. Els avenços tecnològics, les necessitats dels usuaris i que la Wikipèdia s’hagi convertit en un referent global en la difusió cultural i educativa han promogut l’apertura de col·leccions i arxius. En aquesta llista recollim els primers debats que van tenir lloc al CCCB sobre aquestes questions i també articles i entrevistes a experts que han donat la seva visió sobre la importància i el valor del coneixement lliure.

La nova pedra de Rosetta

Alex Hinojo

Amb més de 15 milions d’elements compilats en tan sols tres anys, Wikidata està cridada a convertir-se en el repositori central de dades obertes a escala mundial.

Mal d'arxiu

Soy Cámara online

“Mal d'arxiu” és un programa sobre els reptes, fites i abismes derivats del “Gran Arxiu”, l’accés fàcil i quasi infinit a la informació del qual avui en dia gaudim. Alguns parlen de l’anarxiu, d’altres, senzillament, gaudeixen navegant entre oceans de dades, imatges i textos que, sovint, són l’origen de noves creacions i recreacions.

El tancament digital del domini públic

Ignasi Labastida i Juan

Darrerament trobem moltes notícies als mitjans en què se’ns informa d’iniciatives per digitalitzar obres que es troben en museus, biblioteques o arxius. L’objectiu principal d’aquestes iniciatives és facilitar l’accés i la difusió d’aquestes obres i, possiblement, atraure públic cap a les seves instal·lacions.

Si no circula, mor

Maria Farràs

Coincidint amb la publicació del contingut dels posts del blog LAB en Creative Commons, i a tall de ressenya del llibre Spreadable Media. Creating value in a Networked Culture de Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green (2013), aquest post analitza com el contingut circula per la xarxa posant de rellevància els dilemes de la cultura de la participació, les noves [.

Kenneth Goldsmith:«Arxivar és el nou art popular»

Entrevista al fundador d'UBU Web

Kenneth Goldsmith és el fundador d’UBU Web, l’arxiu online de referència pel que fa a l’avantguarda. UbuWeb és un projecte atípic, personal, fet des de la militància, un exemple del DIY (do it yourself) i una demostració del potencial de l’individu en la construcció de la historiografia contemporània.

Luis Ángel Fernández Hermana, Vincent Puig, Karma Peiró i Marc Garriga

I+C+i. El valor del coneixement lliure

Què és el coneixement? Quin tipus de coneixement necessitem per al segle XXI? Qui avala aquest coneixement i perquè? Quina funció té la intel·ligència col·lectiva? Coneixement lliure o coneixement gratuït? Aquestes són algunes de les preguntes van debatre els ponents de la sessió I+C+i dedicada al valor del coneixement lliure: Luis Ángel Fernández Hermana, Karma Peiró, Marc Garriga i Vincent Puig.