Ves al contingut principal

En comú

Debat de Barcelona 2013

Entrevista a Zygmunt Bauman

Sociòleg

En aquesta entrevista podem escoltar algunes de les idees que va expressar el sociòleg Zygmunt Bauman durant la conferència "L'educació" que va impartir al CCCB en el marc del cicle de debats "En comú".

Zygmunt Bauman

L'educació

En aquest món sense certeses, que viu sota la dictadura d’un present absolut, sempre canviant i evanescent, quin paper ha de tenir l’educació? Zygmunt Bauman afirma que la cultura líquida moderna ja no és una cultura de l’aprenentatge i l’acumulació, sinó del desinterès, la discontinuïtat i l’oblit.

Entrevista a Josep Ramoneda

Filòsof i escriptor

En aquesta entrevista podem escoltar algunes de les idees que va expressar el filòsof Josep Ramoneda durant la conferència "La llibertat" que va impartir al CCCB amb motiu del debat "En comú". Quines són les contradiccions de l'exercici de la llibertat? Fins a quin punt som autònoms? Són compatibles la igualtat i la llibertat? Podem exercir la llibertat plena dins d’un col·lectiu? Ramoneda també parla de la crisi econòmica ...

L’agrarietat, segons Perejaume

Centre Documentació i Debat

¿Com fer-nos món? ¿Com fer-nos més món? / ¿Com inserir-nos, com infantar-nos de bell nou / en el món per fer majestat de cada imatge, / per ser únicament món, prodigiosament món, / indiscriminadament món? / ¿I on és, religions al marge, la força que fa adorar? (Perejaume, Pagèsiques, p. 63) Quina distància separa els [...]

La llibertat segons Josep Ramoneda

Centre Documentació i Debat

Segurament, la combinació de llibertat i comunitat és una de les equacions més difícils de resoldre. Qualsevol que hagi assistit a la reunió d’una comunitat de veïns, o hagi passat una estona de joc en un parc infantil, haurà comprovat que l’aprenentatge dels límits que s’imposen a la pròpia llibertat dura tota la vida, i [.

Marina Garcés: «La nostra batalla és redefinir el sentit de la riquesa»

CCCB

La filòsofa Marina Garcés constata que vivim l’emergència de noves formes de politització que assetgen i desborden els marcs institucionals coneguts. Això succeeix, diu Garcés, en un món global on (tot i que estem fets de múltiples fronteres) prenem consciència que el “nosaltres” no és una amenaça, sinó una possibilitat de replantejar què vol dir [...] ...

Entrevista a Marina Garcés

Filòsofa

Marina Garcés és professora de Filosofia de la Universitat de Saragossa. Va participar al debat “En comú” per parlar del compromís.

Joan Nogué: «La cooperació hagués estat més rendible que la competència»

CCCB

Segons el catedràtic de Geografia humana Joan Nogué, la històrica riquesa organitzativa de la societat civil catalana es mostra ara especialment útil, ja que, en moments de crisi institucional, política i econòmica com els actuals, Nogué creu que la societat civil és el que ens queda per reconstruir un sistema que s’ha demostrat inviable. En l’entrevista [...]

Joan Margarit: “No hi ha comunitat sense individualitat”

CCCB

“Sense cultura no m’imagino què vol dir el comú”, diu Joan Margarit, qui afegeix que la cultura té al començament un caràcter individual, però que després, en una segona etapa, busca l’altre. Per a Margarit, poeta i arquitecte, el que ha canviat és que, si abans el més immediat era la relació i la companyia, [.

Entrevista a Joan Margarit

Poeta i arquitecte

En l’entrevista que li vam fer després de la seva participació al debat “En comú”, el poeta i arquitecte Joan Margarit va reflexionar sobre l'individu versus allò col·lectiu i el paper de la cultura en la configuració de la col·lectivitat. Margarit també parla de com és la ciutat avui.

Entrevista a Xavier Antich

Filòsof

En aquesta entrevista, Xavier Antich, filòsof i professor d’Història de les idees estètiques de la Universitat de Girona, reflexiona sobre el paper de l'educació, la política i la cultura en l'actualitat i sobre les relacions que existeixen entre societat, espais comuns i ciutat.

Veure’n més

Entrevista a Michela Marzano

Filòsofa

En el marc del debat "En Comú", entrevista a Michela Marzano emesa el 18 de febrer, abans de la conferència de Marina Garcés sobre "El compromís". «La vida s’ha convertit en un problema comú.

Xavier Antich i Joan Margarit

En Comú. La ciutat

La ciutat és l’espai per antonomàsia de la vida en comú, el lloc privilegiat per l’intercanvi i la barreja, però també l’indret on s’expressen els conflictes i les dissonàncies de la vida contemporània. Un diàleg entre el filòsof Xavier Antich i el poeta i arquitecte Joan Margarit.

La ciutat, l’espai públic

Marta Canedo

La defensa i posada en valor dels béns comunals, del que és de tots i totes, del que fonamenta una comunitat i més important, del que li dóna la seva raó d’ésser és l’objectiu del cicle “En comú”, que aquesta setmana ha celebrat la seva quarta sessió amb una conferència excepcional sobre la [...]

Ramón Andrés

La música

La música fa de l’home un ésser comunicant, capaç de dir «jo» però també «nosaltres». Ja en la ritualitat primitiva, la música era un vehicle per promoure la cohesió col·lectiva, ja fos a través de cerimònies màgiques, ja fos per invocar el món dels difunts.

En comú

Centre Documentació i Debat

No és una idea nova, ja el dret romà diferenciava entre allò privat, allò públic i allò comú per anomenar les coses que són de tots sense ésser de ningú: l’aigua, l’aire o la llum del sol, però també, tradicionalment, per exemple, les terres que pertanyen a una comunitat determinada i que tota la comunitat [...]