Ves al contingut principal

Exposició

Món TV. La cultura de la televisió

«Món TV» mostra la manera en què la televisió treballa sobre la realitat; del caràcter de posada en escena que tot té a la televisió, fins i tot el directe; de l’esdeveniment sorpresa com a revenja de la realitat davant la inèrcia reductora i simplificadora que la televisió porta incorporada, i del joc de senyals i referències entre la televisió i altres formes d’expressió d’aquesta època, en especial el cinema i el vídeo.

Fa poc més de cinquanta anys que la televisió va entrar a les cases d'arreu del món i s'hi ha acomodat ràpidament i amb força. Des de la seva invenció, la televisió ha transformat els comportaments humans pel seu caràcter isolador, atomitzador, però, al mateix temps, integrador del sistema, que uneix secretament tots els telespectadors, tot creant una metròpoli interconnectada per la consciència de la televisió: una manera de sentir i concebre la ciutat contemporània. La televisió no admet únicament un discurs nostàlgic, no és únicament una part de la nostra memòria.

Si bé és evident que alguns programes produeixen un impacte sentimental, cal realitzar una valoració jeràrquica, una presentació selectiva dels programes que donin a la televisió un sentit consensuat, un valor de l’estàndard, uns criteris objectius de qualitat i un sentiment de classicisme. L’exposició «Món TV. La cultura de la televisió» pretén que el visitant surti amb l’efecte d’haver vist i sentit la televisió de manera diferent, tot emfasitzant els continguts i afavorint un impacte reflexiu i crític que ajudi a revalorar-la.

El sistema expositiu combina elements escenogràfics amb diverses formes de projecció de les imatges, amb l’objectiu de donar al mitjà televisiu un sentit que ultrapassa el seu consum quotidià.

L’exposició s’estructura en deu grans temes: el segle en directe; telèpolis; la ficció seriada; els persuassors; l’esplendor del real; en el plató; vídeo versus TV; germà petit, germà gran; la fragmentació; les criptes.

Comissariat: Jordi Balló

Continguts relacionats

Reportatge exposició «Món TV. La cultura de la televisió»

«Món TV. La cultura de la televisió» es una exposició antològica sobre la cultura de la televisió. La mostra pretén, d’una banda, fer una reflexió a escala internacional sobre la televisió i els seus programes, així ...

Veure el vídeo

Organitza