Ves al contingut principal

Exposició

Far Virginia Woolf

Vist per Nora Catelli i Eugènia Balcells

S'ha concebut el treball sobre Virginia Woolf com a instal·lació circular que admet diversos itineraris i lectures. En l'obra audiovisual es vincula el mar i la terra amb la presència d'una dona -interpretada per Gemma Sin-, sorpresa sempre en moviment. Un moviment que no té ni pot tenir principi ni fi, com no en té el so pensant per Barbara Held. Que elabora, a partir del ritme marí, estrats de procedències múltiples. Tant el ritme com el moviment del cos femení insinuen una de les més agudes percepcions de Virginia Woolf: la seva visió del sorgiment de la dona com a subjecte del canvi històric, un subjecte que es verifica en la seva totalitat a través del cos. Aquell subjecte és cos i alhora consciència de la història, des d'Orlando fins a Entre actes.

El resultat no pretén ser una interpretació de Virginia Woolf ni un objecte a partir de Virginia Woolf. Més aviat consistiria en una sèrie d'eleccions temàtiques i formals sobre la seva vida i la seva obra. Textos en una matriu audiovisual, textos en seqüència. En suma, volums, espais, elements visuals i sonors pensats per produir la pulsació del temps i, per tant, la de la paraula. La paraula tal com Virginia Woolf s'hi va enfrontar en tota la seva originalitat durant la seva extraordinària recerca de noves possibilitats: com a material literari, com a percepció dels altres i de la història, com a experiment, foscor i límit del coneixement. La paraula com a troballa però, també, com a mur i fractura de la modernitat.