Ves al contingut principal

Premi Internacional a la Innovació Cultural

Públic/s

Primera edició 2014-2015

El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un certamen biennal convocat pel CCCB, coincidint amb el seu 20è aniversari. L'objectiu és estimular la innovació en l’àmbit de la cultura, reconèixer la importància de la investigació com a part integral dels projectes i explorar els possibles escenaris culturals dels pròxims anys.

Per optar al Premi cal presentar un projecte inèdit de creació, producció i/o presentació de continguts que respongui de manera innovadora a un tema clau, específic de cada convocatòria. En la primera edició, corresponent als anys 2014-2015, el tema és «Públic/s»

Què podem entendre avui per públic/s als centres culturals, museus i espais anàlegs? Quin és el significat d'aquest concepte en un moment en què les fronteres entre l'espai físic i l'espai virtual es dilueixen, es barregen o es confonen? Quines són les necessitats reals d'aquests nous públics? Les satisfan els centres i museus? Quines innovacions podrien introduir per complir el seu paper? Quins són els canvis necessaris per afrontar el repte dels públic/s els pròxims anys?

L’autor o autors del projecte guanyador es premien amb 10.000 euros. A més, si es considera oportú, el projecte es realitza o posa en pràctica al CCCB, que dóna el suport necessari per desenvolupar-lo.

Els projectes concursants es valoraen per una comissió tècnica i un jurat internacional format per especialistes en el tema de la convocatòria. En la primera edició el jurat està composat per Conxa Rodà, Marcos García, Nina Simon, Mark Miller, Johan Moerman i Juan Insua.

Bases 2014-15 (PDF)

 

Resultats

Els membres del jurat han atorgat el Premi Internacional a la Innovació Cultural 2014-2015 ex aequo als projectes CulTime i Esdevenir Públic

Amb aquesta decisió el jurat vol explicitar que el tema públic/s és una qüestió àmplia i complexa a la qual s'ha donat resposta des de diferents punts de vista. Per aquest motiu, el Premi es reparteix entre un projecte que treballa amb l'autoorganització dels públics culturals i un altre que planteja un treball col·laboratiu entre les institucions i els col·lectius que actuen com a mediadors.

Christine Burger, Eleonora Cantini i Paloma Mateos González (Suïssa, Itàlia i Espanya)

CulTime és una xarxa social que permet als usuaris compartir temps per participar en activitats culturals. L'intercanvi de temps és la idea central del projecte: cada usuari proposa una activitat cultural que li agradaria fer acompanyat d'altres persones.

Amb CulTime cadascuna de les activitats culturals que es proposen es converteix en una experiència compartida i en una oportunitat per provar coses noves. Aquesta eina per promoure el compromís actiu del públic amb les institucions culturals està adreçada principalment a un públic jove (d'entre 19 i 35 anys), sovint poc representat en les institucions culturals.

Oriol Fontdevila (Espanya)

Esdevenir públic es planteja com un experiment amb el públic, però, sobretot, amb la missió pública del museu. El museu esdevé públic quan el públic és qui passa a produir el museu, quan aquest esdevé un mediador més de la institució i quan incideix en la configuració de les seves polítiques.

El projecte implica un conjunt d'organitzacions de la societat civil, artístiques i de l'entorn educatiu en un procés d'investigació i comissariat col·laboratiu, amb el qual es problematitza la institució museística alhora que se'n repensen les potencialitats per mitjà de diferents intervencions. 

Aquesta activitat forma part de: Premi Internacional a la Innovació Cultural

Continguts relacionats

Veure tots els continguts

Nous públics (desmontable!)

Soy Cámara online

Aquest capítol de Soy Cámara s’emmarca en l’entrega del Premi Internacional a la Innovació Cultural 2015 i està dedicat a l’evolució del concepte de públic, incidint en el que es vénen anomenant nous públics.

Veure el vídeo

Públics en acció

Irene Lapuente

Amb motiu del seu vintè aniversari, el CCCB va convocar el Premi Internacional a la Innovació Cultural. Aquesta edició va estar centrada en el concepte de públics. Després d’analitzar més d’un centenar de propostes rebudes, s’hi van ...

Llegir l’article

Activitats passades

Ets públic?

Programa d'activitats i cerimònia de lliurament del Premi Internacional a la Innovació Cultural 2014- 2015