Ves al contingut principal

Debat de Barcelona

Àfrica urbana: reinventant la ciutat

Debat de Barcelona 2001

 

Tot coincidint amb la inauguració de l'exposició "Àfriques: l'Artista i la Ciutat", el Debat de Barcelona està dedicat a l'anàlisi de les profundes transformacions urbanes que el continent africà està experimentant i a la correlació entre les noves realitats urbanes i l'escena artística contemporània. El debat pren com a premissa una visió de l'Àfrica com a realitat altament contradictòria, on coexisteixen les més diverses temporalitats i tradicions culturals, on es concentren i manifesten de forma extrema els problemes i les potencialitats del nostre món.

Aquesta activitat forma part de: Debat de Barcelona

Activitats passades

Connexions, circuits, barreres

Art contemporani africà o, senzillament, art contemporani des de l'Àfrica?

Visions sobre ciutat, art i cultura a Europa

Assaig d'inversió etnològica

Fotografia, cinema, TV

Documentant / reiventant la realitat urbana

Noves ciutats africanes

Entre construcció i destrucció. Quin paper per a la creació artística contemporània?

Veure’n més

Sud-àfrica: ciutats dividides

Espai urbà, art i ciutadania després de l'apartheid

Organitza