Ves al contingut principal

Entrades exhaurides

Xerrades per a estudiants de secundària

Un matí amb Louise Amoore

Algorismes responsables?

Educació

Gratuït amb reserva

Quin impacte social i polític té l’ús d’algorismes? Louise Amoore analitza els biaixos i les opacitats inherents a l’ús de la intel·ligència artificial i el nou paradigma ètic amb el qual ens confronta.

La justícia, la salut, la seguretat o les finances són només alguns dels àmbits en què avui ja s’estan emprant algorismes per a la presa de decisions. Una IA pot arribar a ser de gran ajuda en un diagnòstic mèdic i, a la vegada, pot introduir un biaix racial en el control de seguretat d’un aeroport. La investigadora Louise Amoore ha estudiat àmpliament tant els biaixos i limitacions en el procés de generació i aplicació dels algorismes com les repercussions que aquests estan tenint en tots els àmbits de la vida. Més enllà de la pregunta sobre com crear “bons algorismes”, hem de ser conscients que aquests ja estan donant lloc a paradigmes d’allò desitjable i no desitjable i a visions hipotètiques d’un futur que, a la vegada, estan contribuint a determinar. El debat sobre la IA ens confronta, així, amb qüestions filosòfiques com ara la fragilitat i contingència amb què els algorismes controlen i decideixen sobre les nostres vides, o com determinen els marcs amb què percebem i valorem la realitat.

La sessió compta amb un dossier pedagògic per tal que els i les estudiants treballin els continguts prèviament a l'aula i puguin aprofitar al màxim la xerrada.

Continguts relacionats

Un matí amb Louise Amoore

Algorismes responsables?

Quin impacte social i polític té l’ús d’algorismes? Louise Amoore analitza els biaixos i les opacitats inherents a l’ús de la intel·ligència artificial i el nou paradigma ètic amb el qual ens confronta. La sessió compta ...

Veure el vídeo

Pròximes activitats del CCCB

Espai B

Un espai artístic de trobada i experimentació

Organitza