Ves al contingut principal

Tecnologia, sobirania, globalització

Les polítiques d’innovació i la seguretat nacional

Conferència de Linda Weiss

Debats

Quins efectes tindran les polítiques d’innovació dels Estats Units en l’escenari global? Quines seran les conseqüències de la presidència de Donald Trump en l’hegemonia tecnològica nord-americana, el comerç internacional i la lliure circulació de dades?

Des de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units han creat la maquinària innovadora més formidable que el món hagi vist mai, i els seus beneficis per a l’economia comercial, tot i que difícils de quantificar, han estat enormes. Ara bé, l’ascens dels Estats Units fins a l’hegemonia tecnològica no és una qüestió de mercat lliure ni de política industrial, sinó el resultat d’un estat de seguretat nacional (NSS, per les seves sigles en anglès) que ha entès la supremacia tecnològica com un imperatiu estratègic necessari per mantenir el poder dels Estats Units, i que ha promogut la innovació comercial per assegurar la col·laboració dels seus proveïdors més avançats. La creació del NSS, però, es troba ara amenaçada per la financiarització de l’economia dels Estats Units, on innovació i producció estan cada vegada més desconnectades, i on la inversió privada en actius productius està baixant. En aquest sentit, semblaria que l’amenaça principal a la preeminència dels Estats Units no prové d’una potència emergent com la Xina, sinó de dins. Aquesta conferència explorarà els efectes que les polítiques d’innovació dels Estats Units tindran en l’escenari global, i també les conseqüències de la presidència de Donald Trump en l’hegemonia tecnològica nord-americana, el comerç internacional i la lliure circulació de dades.

Presenta: Francesca Bria

Participants: Linda Weiss

Aquesta activitat forma part de: Tecnologia, sobirania, globalització

Continguts relacionats

També et pot interessar

Organitza